Nieuwbouw nieuws

Huizenhonger Amsterdam stillen met nieuwbouw verderop, dringen corporaties aan

09-10-2017
De corporaties uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) dringen erop aan dat er meer huizen buiten de metropoolregio gebouwd worden, zoals in Flevoland, om de overstelpende vraag uit Groot Amsterdam te stillen.